วันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2553

วิทยายุทธสุดยอด


ฝ่ามือพิชิตมังกร เป็นวิทยายุทธของ พรรคกะยาจก
คัมภีร์เปลี่ยนเส้นเอ็น คิดค้นโดยปรมาจารย์ตั๊กม้อ
เคลื่อนย้ายจักรวาล เป็นวิชาที่มาจากเปอร์เซีย
ไม้ตีสุนัข เป็นวิทยายุทธของ พรรคกะยาจก
ซ้ายขวาขัดแย้ง คิดค้นโดยเฒ่าทารกจิวแปะทง
มหาเวทดูดดาว จากเรื่องกระบี่ไร้เทียมทาน
ฝ่ามือยูไล จากเรื่องฝ่ามือยูไล
คัมภีร์ทานตะวัน เป็นคัมภีร์ตกทอดมาอยู่ในความดูแลของวัดเส้าหลิน
คัมภีร์สลายกระดูก เป็นวิชาพรรคมาร ผู้ที่โดนกระดูกจะแหลกเหลวทั้งตัว
ไทเก็ก คิดค้นโดย จางซันฟง สำนักบู้ตึ้ง