วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ต้อนรับเปิดร้านค้าใหม่

  • ซื้อสินค้าตั้งแต่  500   บาทขึ้นไป รับ VCD  สมนาคุณฟรีท้นที 2 แผ่น!!!!!!!!
  • ซื้อสินค้าตั้งแต่  700   บาทขึ้นไป รับ DVD  สมนาคุณฟรีทันที 1 แผ่น!!!!!!!!
  • ซื้อสินค้าตั้งแต่  1000  บาทขึ้นไป รับ DVD สมนาคุณฟรีทันที่  2 แผ่น!!!!!!!!